მიღება სპორტული მასაჟისტის პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე

სსიპ საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯი 2022 წლის 08 სექტემბრიდან აცხადებს მიღებას, თვითდაფინანსებად სპორტული მასაჟისტის პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე ქ.თბილსიში http://www.sportcolle.ge/img/category/1651065810.pdf და ქ.ქუთაისში http://www.sportcolle.ge/img/category/1651065940.pdf ❣
 
პროგრამის განხორციელების ადგილი:
ქ.თბილისი. ე.ნინოშვილის 55.
ქ.ქუთაისი. გაპონოვის ქ.11 და ვ.ამაშუკელის ქ №18.
 
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებია:
????ასაკი 18 წელი.
????მასაჟისტად მუშაობის გამოცდილება - 1 წელი.
????გასაუბრება (გასაუბრებაზე აპლიკანტმა უნდა წარმოადგინოს სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი)
????საჭიროების შემთხვევაში დაინიშნება ტესტირება
 
პროგრამაზე მისაღები ადგილების რაოდენობა - ქ.თბილისი 10 მსმენელი????‍????????‍????, ქ.ქუთაისი 10 მსმენელი????‍????????‍????
აპლიკანტთა რეგისტრაციის თარიღი 08 სექტემბრიდან 09 ოქტომბრის ჩათვლით????
 
გასაუბრება: ????????????
თარიღი: 10.10.2022წ.
საათი: 11:00
ლოკაცია: ქ.თბილისი. ე.ნინოშვილის N 55. ქ.ქუთაისი. გაპონოვის ქ. N11.
 
შესაძლო ტესტირება: ????????????
თარიღი: 11.10.2022წ.
საათი: 11:00
ლოკაცია: ქ.თბილისი. ე.ნინოშვილის N 55. ქ.ქუთაისი. გაპონოვის ქ. N11.
 
რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ ელექტრონულად
https://vet.emis.ge/#/training-programs ან მობრძანდეთ კოლეჯის ადმინისრაციულ შენობაში ქ.თბილისში და ქ.ქუთაისში.
 
სწავლის დაწყების თარიღი 24 ოქტომბერი ✅
 
გისურვებთ წარმატებებს <3

საქართველოს პროფესიული მსაჟის ასოციაციის კონფერენცია-სემინარი

ვაკანსია კოლეჯის პროფესიული სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისათვის

სტუდენტების საყურადღებოდ !!!

ფეხბურთის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

სასწავლო პროცესის განახლება აუდიტორიებში

გარე მობილობა !!!

ყურადღება!!!

ჩარიცხულ სტუდენტთა სია

ძიუდოს ინსტრუქტორის მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია