რეგისტრაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე

 
17 აგვისტოდან 10 სექტემბრის ჩათვლით ცხადდება მიღება ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
 
დაშვების წინაპირობა: საბაზო განათლება
 
პროგრამის ხანგრძლივობა : 1 წელი 
 
რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია ონლაინ შემგედ ბმულზე გადასვლით https://vet.emis.ge/#/collegesPrograms/19
 
ან კოლეჯის ადმინისტრაციულ შენობაში (ე.ნინოშვილის 55).
 
სწავლის დაიწყება 2023 წლის 15 ნოემბერი ❗️

მოემზადეთ პროფესიული ტესტირების ჩასაბარებლად!

ფეხბურთის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

მიღება სპორტული მასაჟისტის გადამზადების პროგრამაზე

სპორტის კოლეჯს საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილ

მიღება სპორტული აკრობატიკის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

სასწავლო პროცესის განახლება

ვაკანსია პროფესიული განათლების პედაგოგის თანამდებობაზე

მიღება სპორტული მასაჟისტის პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე

ძიუდოს ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია