სპორტის კოლეჯი ინსტრუქტორის კიდევ ორ პროგრამას განახორციელებს

მიმდინარე წელს სპორტის კოლეჯმა წარმატებით გაიარა ავტორიზაცია სპორტის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების კიდევ 2 პროგრამაზე.

მძლეოსობის ინსტრუქტორისა და ძალოსნობის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამებზე აპლიკანტთა  მიღება მაისის ბოლოს გამოცხადდება.

ინფორმაცია პროგრამების შესახებ, ასევე დაშვების წინაპირობებისა და აპლიკანტთა შერჩევის შესახებ შეგიძლლიათ იხილოთ ჩვენს ვებ.გვერდზე.  

 

2019 წლის საშემოდგომო მიღებისთვის ჩატარებული პროფესიული ტესტირების შედეგები!!!

მიღება ფეხბურთის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

მიღება თავისუფალი ჭიდაობის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

მიღება სპორტული აკრობატიკის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

ფეხბურთის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია

სპორტის კოლეჯის სტუდენტების საყურედღებოდ! სასწავლო პროცესი 2020 წლის 26 ოქტომბრი

თავისუფალი ჭიდაობის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენ

პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პრო

ფეხბურთის ინსტრუქტორის პროფესიული მომზადების პროგრამაზე ჩარიცხულ მსმენელთა სია